Klimatyzacja

Oferujemy projektowanie i wykonywanie instalacji klimatyzacyjnych w zakresie: od systemów prostych (typu split; chłodzących lub chłodząco-grzewczych) po klimatyzację precyzyjną czy technologiczną.

Są to systemy klimatyzacyjne, w których czynnikiem przenoszącym energię jest:

freon,

woda lodową.

Wśród systemów prostych proponujemy rozwiązania oparte o urządzenia takich firm jak:


DAIKIN,

FUJITSU,

LG Electronics,

ACSON,

SAMSUNG i wielu innych.

Wśród stosowanych rozwiązań klimatyzacyjnych znajdują się: urządzenia typu split, multisplit, wieloobiegowe, VRV, systemy wody lodowej, systemy nawilżania i osuszania.

Proponowane przez nas rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej oparte są o urządzenia firmy HIROSS, a klimatyzacja technologiczna jest projektowana i wyposażana w urządzenia i automatykę zgodnie z potrzebą danego obiektu i obsługiwanego procesu technologicznego.

Warto pamiętać, że pełna klimatyzacja obejmuje wszystkie procesy obróbki powietrza: filtrację, nawilżanie, odwilżanie, chłodzenie, nagrzewnie, a także wprowadzanie powietrza z odpowiednią prędkością do strefy roboczej.

Oferujemy również projektowanie i wykonywanie innych instalacji specjalnych, jak np.:


chłodzenia wody technologicznej

osuszania powietrza w pomieszczeniach

nawilżania powietrza w pomieszczeniach

odzysku ciepła wentylacyjnego i technologicznego.